Om Skeie Bygg AS - Historikk


Kunnskap og erfaring siden 1965

Skeie Bygg AS er en familiebedrift som ble startet i 1987 av Bjørnar Skeie, men historien startet allerede i 1965 da hans far, Johannes Skeie, startet Foldereid Ferdighusfabrikk AS og senere Foldereid Byggeindustri AS. Dermed kunne Skeie Bygg AS i 2012 ferie 25 års jubileum og familien vise til hele 47 års erfaring med produksjon, og oppføring av småhus, det vil si boliger, hytter og garasjer.

Sentral innen ferdighusproduksjon

Produksjonen har gitt Foldereid en sentral posisjon når det gjelder ferdighusproduksjon. Dette gjelder langt oppover Helgeland og - nedover i Trøndelag. Det har faktisk blitt levert flere hus fra Foldereid til Tyskland, og det står sågar ett hus i Sveits som er levert fra Foldereid.

Trygg leverandør, solid bedrift

De første årene etter oppstart av Skeie Bygg AS var en tøff tid med stor arbeidsledighet og lav byggeaktivitet. Det var først ut i 1990-årene at byggeaktiviteten tok seg opp igjen. Sakte, men sikkert har bedriften styrket sin egen kapital, og i dag framstår bedriften som en solid bedrift. – Et viktig moment når en skal velge leverandør til sitt nye hjem.

Vi er medlem i kjeden Byggtorget

Skeie Bygg AS er medlem og medeier i Byggtorget AS. En byggvarekjede som i dag, dvs. januar 2012, har 75 medlemmer fordelt over hele landet. Skeie Bygg AS leverer i dag foruten hus, hytter og garasjer også mindre næringsbygg i tre.

Adresse

Skeie Bygg AS
7985 Foldereid

Kontaktinfo

Tlf: 74 39 62 02
Fax: 74 39 60 03

Åpningstider

Man-Fre: 08:00 - 16:00
Lørdag og søndag stengt